535 929 680 kancelaria@nclegal.pl

PRAWO SPÓŁEK

Zakładamy, przekształcamy i likwidujemy spółki prawa handlowego, a także inne podmioty gospodarcze

 • zakładanie spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, tworzenie projektów umów spółek, przygotowywanie dokumentów oraz formularzy niezbędnych do ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym
  zakładanie i rejestrowanie innych podmiotów gospodarczych – spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń
  doradztwo w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego, fundacji, spółdzielni oraz stowarzyszeń, rejestrowanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • opracowywanie i opiniowanie aktów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych – statutów, regulaminów itp., a także sporządzanie projektów zmian w funkcjonujących aktach wewnętrznych
 • współpraca przy organizowaniu zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek, a także udział w posiedzeniach i ich kompleksowa obsługa
 • przygotowywanie projektów dokumentów, w tym uchwał i porozumień oraz umów o współpracy
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie umów handlowych, które mają być zawarte, a także analiza umów już zawartych
 • doradztwo w procesie przekształcenia spółek i przedsiębiorstw
 • przeprowadzanie procesu łączenia oraz podziału spółek
 • przygotowywanie umów, opinii, ekspertyz
 • badania prawne typu due diligence i kompleksowe doradztwo w procesie nabywania i zbywania udziałów i akcji oraz całych przedsiębiorstw
 • prowadzenie spraw sądowych i urzędowych
 • prowadzenie procesu likwidacyjnego wraz z przygotowaniem harmonogramów, wniosków i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego zakończenia bytu prawnego