535 929 680 kancelaria@nclegal.pl

PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

Ze względu na swoją specyfikę prawo rodzinne wymaga szczególnej i profesjonalnej opieki, którą możemy zagwarantować w ramach oferowanych usług.

 • sprawy o rozwód oraz o separację,
 • sprawy majątkowe (a w szczególności podział majątku wspólnego oraz sprawy związane z umowami majątkowymi małżeńskimi),
 • sprawy związane z alimentami,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi,
 • sprawy związane z pochodzeniem dziecka,
 • sprawy związane z adopcją opieką i kuratelą.
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • doradztwo w zakresie testamentów
 • umowy o dział spadku
 • sprawy spadkowe, w tym dochodzenie roszczeń związanych ze spadkiem,
 • sprawy o dział spadku,