535 929 680 kancelaria@nclegal.pl

PRAWO PRACY

Doradzamy pracownikom, jak walczyć o swoje prawa oraz pracodawcom, jak tych praw nie naruszać.

  • sporządzanie projektów umów o pracę, cywilnoprawnych umów o zatrudnienie, kontraktów menadżerskich, oświadczeń i pism rozwiązujących z pracownikami umowy pracę,
  • przygotowywanie projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych,
  • doradztwo w zakresie indywidualnych i zbiorowych zwolnień pracowników,
  • reprezentacja przed sądami pracy.