535 929 680 kancelaria@nclegal.pl

Mirosław Moch

radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Przez niemal dwadzieścia lat reprezentował Ministra Obrony Narodowej oraz inne jednostki organizacyjne resortu Obrony Narodowej (w szczególności Agencje, Inspektoraty i wojskowe oddziały gospodarcze) przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, wojskowymi i administracyjnymi. Przygotowywał strategie procesowe i doradzał w postępowaniach o doniosłym znaczeniu dla państwa oraz wysokim stopniu zawiłości, w szczególności w zakresie odszkodowań oraz ochrony dóbr osobistych. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług prawnych z zakresu prawa pracy na rzecz ministerstw oraz jednostek sektora publicznego.

Zajmuje się kompleksową obsługą jednostek wojskowych. Stale poszerza swoją rozległą wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa wojskowego, w szczególności pragmatyk służbowych oraz kwestii związanych ze stosunkiem służbowym żołnierzy zawodowych. W tym zakresie od wielu lat skutecznie prowadzi postępowania administracyjne i sądowo – administracyjne.

Jego specjalizacja obejmuje także prowadzenie postępowań przetargowych oraz postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą.