535 929 680 kancelaria@nclegal.pl

Norbert Ciosek

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od roku 2011.

Doświadczenie zawodowe w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych oraz prowadzenia sporów sądowych zdobywał współpracując z kancelariami prawniczymi w Polsce o największej renomie. Posiada szerokie doświadczenie w przygotowaniu strategii procesowych oraz reprezentowaniu klientów w postępowaniach cywilnych, w tym gospodarczych i karnych, także przed Sądem Najwyższym oraz sądowo-administracyjnych.

Specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w procesach cywilnych, w szczególności w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych i w tym zakresie prowadzi kilkadziesiąt procesów sądowych rocznie na terenie całego kraju. Dotychczas przeprowadził skutecznie kilkaset spraw skutkujących uzyskaniem stosownego odszkodowania. Do obszaru jego specjalizacji należą również sprawy z zakresu prawa konsumenckiego, karnego oraz prawa wojskowego.

Świadczy pomoc prawną w sprawach rodzinnych, reprezentując Klientów w postępowaniach rozwodowych, alimentacyjnych, a także z zakresu opieki, w których odniósł liczne sukcesy. Od wielu lat współpracuje z organizacjami i instytucjami wspierającymi rodzinę, w szczególności w ramach procesów związanych z opieką nad małoletnimi, psychologami, psychoterapeutami, współdziałającymi w ramach procesów rodzinnych w walce o prawa rodzica o kontakty z dzieckiem.

W ramach realizowania prawa inicjatywy dowodowej strony w postępowaniu, pozyskuje i rozwija kontakty pozwalające na gromadzenie efektywnych w sensie faktycznym i procesowym dowodów, wykorzystywanych na drodze procesu przesądowego i sądowego.

tel. + 48 510 266 097